Standard FCI č. 296
Kolie krátkosrstá (Collie Smooth)

Povaha: Inteligentní, hravé a přátelské povahy, nikdy nervózní nebo útočný, ostražitý pes.

Velikost a hmotnost: Kohoutková výška psů je 56 - 61 cm, fen 51 - 56 cm. Tělesná hmotnost psů činí 20,5 - 29,5 kg, fen 18 - 25 kg.
Hlava a lebka: Zvláštní důležitost má celková velikost hlavy v poměru k velikosti těla. Při pohledu zepředu a ze strany je hlava klínovitá, tupě zašpičatělá, čistých linií. Mozkovna je plochá a rovnoměrně se ze stran zužuje od uší až k nosu, který je vždy černě zbarvený. Lícní kosti nevystupují, čenichová partie nesmí být příliš úzká a zašpičatělá. Při pohledu ze strany probíhá horní linie mozkovny v prodloužení rovnoběžně s nosním hřbetem, který je rovný, mírně protáhlý. Stop je jen lehce vyznačen a rozděluje hlavu na dvě stejné poloviny.
Oči: Jsou velmi důležité pro vzhled psa, dodávají mu milému výrazu. Mají být středně velké (v žádném případě příliš malé), poněkud šikmo uložené, madlovitého tvaru, tmavě zbarvené. Výjimkou jsou jedinci zbarvení blue merle u nich může být jedno oko (nebo obě) zbarveno celé nebo částečně modře.
Uši: Jsou přiměřeně velké, u kořene široké, ani příliš blízko, ani příliš daleko od sebe nasazené. V klidu mohou být dozadu složené, ale při vzrušení se ihned vztyčí a natáčejí se kupředu. Zhruba dvě třetiny ucha jsou vzpřímené, horní třetina je přirozeně dopředu zalomená.
Krk: Je svalnatý, silný, dostatečně dlouhý, správně klenutý.
Hrudní končetiny: Lopatky jsou šikmo uložené, správně zaúhledné. Končetiny jsou rovné a svalnaté, lokty nejsou ani vybočené ani vbočené.
Trup: V porovnání s kohoutkovou výškou je delší. Hřbet je rovný a pevný, bedra jsou lehce klenutá. Hrudník je hluboký a náležitě široký. Žebra jsou správně klenutá.
Pánevní končetiny: Stehna jsou svalnatá, kolena správně zaúhlená, suchá. Hlezna jsou nízko u podkladu a jsou silná.
Tlapky: Mají oválný tvar a dobře vyvinuté polštářky. Prsty, zejména na hrudních končetinách jsou kostnaté a sevřené.
Ocas: Poslední obratel ocasu dosahuje nejméně ke hleznu. V klidu je nesen dolů, ke konci bývá lehce zahnutý. Při vzrušení je nesen výše, nikdy ale nad linií hřbetu.
Osrstění: Krátké, tvrdé, přiléhající, krycí srst hrubší, podsada jemnější.
Zbarvení: Uznávají se tři zbarvení - zlatí, trikolorní a blue merle. Zlaté - jakýkoliv odstín od světlle po tmavě zlatou je přípustný. Trikolorní - převažuje černá s tříslově zbarvenými odznaky na hlavě a končetinách. Blue merle - převážně jasně stříbřitě modré zbarvení s černými skvrnami nebo mramorováním, sytě tříslové odznaky jsou žádoucí, ale jejich chybění se nepenalizuje. Bílé znaky - všechny uvedené barvy mají pro kolii typickou "irskou strakatost" menšího nebo většího rozsahu. Přednost se dává úplnému nebo částečnému límci, bíle zbarvené hrudi, končetinám a špičce ocasu. Na hlavě může být bílá lysina.

Zpet Psi stranka