Přání vašeho čtyřnohého kamaráda

 

1. Můj život trvá 10 - 15 roků. Každé odloučení od Tebe mi působí smutek. Pamatuj - ty sis mě pořídil.

2. Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš.

3. Důvěřuj mi a já Tě nikdy úmyslně nezklamu.

4. Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej - Ty máš své přátele a zábavu, já mám jen tebe.

5. Povídej si se mnou. I když Tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším Tvůj hlas.

6. Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě hravě kousnout, ale já to neudělám.

7. Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby nebo jsem líný, uvaž: třeba mi není dobře nebo jsem unavený.

8. Starej se o mě, jsem-li starý, i ty jednou zestárneš.

9. Buď v mých těžkých chvílích vždycky se mnou. S Tebou je pro mě všechno lehčí.

10. Až se můj čas naplní, nenechej mě trpět. V případě nutnosti skonči mé trápení včas, jen Tě prosím, zůstaň i v téhle chvíli se mnou.

Tvůj věrný chlupáček

Zpět Psí stránka